İş dünyasından 5 talep

Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, TOBB İkiz Kuleler’de, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilgili bakanlık temsilcileri ile sektör meclisi başkanlarının katılımıyla düzenlendi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açılış konuşmasında, “Gündeme getireceğimiz konulara çözüm getirileceğine inanıyoruz. Ekonomide elbette bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ama enseyi karartmıyor, mücadeleden vazgeçmiyoruz” dedi.

“VERGİYİ BAŞTAN TASARLAMALIYIZ”

Hisarcıklıoğlu, sektör meclisleri başkanlarının en çok talep edilen konuları topladıklarını ve çözüm önerileri hazırladıklarını belirterek, “Reel sektör firmalarımız krediye erişimde büyük bir zorluk yaşıyor. Büyümenin bereketi, her kesime yansısın istiyorsak, KOBİ’lerimize destek vermeli, uygun finansman imkânlarına ulaşmalarını sağlamalıyız.

İkincisi, her geçen sene daha da karmaşık hale gelen, yatırım ve üretim yapmayı zorlaştıran vergi sistemini yeni baştan tasarlamalıyız. Üçüncüsü, OECD endeksinde, İskandinav ülkeleri dâhil en katı işgücü piyasası bizde. Bundan da herkes mustarip. İşverenlerimiz daha fazla istihdam sağlayabilecek, mevzuatımız adeta bunu caydırır bir halde. İstihdamı cezalandıran değil, ödüllendiren bir yaklaşımla çalışma hayatına bakılmalı.

Dördüncü olarak, yatırım izin süreçleri çok karmaşık. Üstelik yatırım sürecinde başına ne gelecek, hangi mevzuat değişiklikleriyle, hangi farklı bürokratik yaklaşımlarla karşılaşacak, yatırımcılarımız bunları bilmiyor, öngöremiyor. Bu da yatımların istediğimiz hızda artmasını engelliyor. Bu nedenle, yatırım izinleri ve devlet teşviklerinin tek noktadan takibi ve koordinasyonunu sağlanmalı” dedi.

“YENİ BİR SANAYİ HAVZASI PLANLANMALI”

Sanayi yatırımlarının ülkenin yüzölçümü içindeki paylarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Beşincisi de, yatırımların önünü açabilmek üzere, yatırım yeri sorununu çözmeliyiz. Sanayi yatırımlarının ülke yüzölçümü içindeki payı nedir diye baktığımızda, Almanya’da yüzde 4, İtalya’da yüzde 2,8, OECD ortalaması bile yüzde 2,4. Bizde ise sadece binde 3. Sanayi arazilerinin artırılmasına ilişkin bir master plan hazırlanmalı ve arsa alımıyla bina inşaatına ilişkin finansman çözümleri geliştirilmeli.

Böylece sanayicimiz kısıtlı sermayesini daha verimli alanlarda yatırım yaparak değerlendirmeli. Yine bu kapsamda İç Anadolu-Doğu Akdeniz kuşağında yeni bir sanayi havzası planlanmalı” dedi. Hisarcıklıoğlu, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremleri hatırlatarak, “Yeni sanayi havzasıyla, bir taraftan Marmara’daki riski azaltabilir, aynı zamanda da yüksek teknolojili ve daha büyük katma değerli yatırımlar için Marmara’da alan açabiliriz.

İşte tüm bu konularda adım atmak ve çözüm sağlamak için bakanlarımızın icracı ve reformcu iş yapma tarzına güveniyoruz. İş dünyası olarak her şeyden önce öngörülebilirlik istiyor, geleceğe dair yol haritası bekliyoruz. İş planları yapmak ve güven içinde ilerlemek üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın liderliğinde hazırlanan Orta Vadeli Programın da gayet önemli olduğunu düşünüyoruz.

Biz, koşmaya, çalışmaya, üretmeye hazırız” şeklinde konuştu. Şura’da konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, 2024 – 2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı başta olmak üzere ekonomiye ilişkin haritalarını iş dünyası ile fikir birliği içinde hazırlayarak hayata geçirdiklerini belirtti. Yılmaz, “TOBB çatısı altında Oda-Borsalar aracılığı ile iş dünyamızın bizden talep ettiği pek çok konuyu hayata geçirdik” dedi.

İhracatçıların en önemli ihtiyaçlarından biri olan finansman imkânlarının geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyleyen Yılmaz, ihracatçıların finansman sorununa çözüm olması amacıyla Temmuz 2023’te 6,8 milyar lira, 2023 Ocak ayında ise 3,3 milyar lira sermaye aktarımı sağladıklarını söyledi.

İhracatçılarımızın kefalet sorununa çözüm getiren İGE A.Ş. ile finansman imkânları sunmaya devam ettiklerini belirten Yılmaz, “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) uygulama çerçevesi yeniden yapılandırıldı ve yeni YTAK programına yıllık 100 milyar Türk lirası limit tahsis edildiğini ve bu kapsamda 3 yıl boyunca toplam 300 milyar Türk lirası limit tahsis edilmesinin planlandığını kamuoyuyla paylaştık” diye konuştu.

İŞ DÜNYASINI TASARRUFA ÇAĞIRDI

Karşılaştıkları hiçbir sorunu yadsımadıklarını söyleyen Yılmaz, iş dünyasına yerel üretimin korunması ve israfın önlenmesi çağrısı yaptı. Yılmaz, “Türkiye’de üretilen mallar ve hizmetler ülke ekonomisine ciddi katkı sağlarken, istihdamımızı arttırıyor ve en önemlisi dışa bağımlılığı azaltıyor.

Yurt içinde üretilen ürünleri tercih ettiğini belirten tüketicilerin oranı, geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 puan artarak yüzde 69,2’ye yükseldi. 12. Kalkınma Planı döneminde yeşil ve dijital dönüşümü odağına alan ve yerel kaynakları azami seviyede kullanan, bir üretim yapısıyla ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden birisi olmasını hedefliyoruz.

Önümüzdeki 3 yıl içinde ihracatımızı 300 milyar dolara, turizm gelirlerimizi 70 milyar doların üstüne, ekonomik büyüklüğümüzü 1,3 trilyon dolara, fert başına milli geliri yaklaşık 15 bin dolara çıkartmayı istiyorsak tüm sektörler hep birlikte daha çok çalışacak, daha çok tasarruf edecek ve özellikle de israfı en alt seviyelere seviyeye indireceğiz” dedi.

YOİKK EYLEM PLANI BUGÜN AÇIKLANIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkanlığını yürüttüğü Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında özel sektörden gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik YOİKK Eylem Planı hazırladıklarını söyledi. Yılmaz, “Yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerinin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkânlarının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması, sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi gibi alanlarda iyileştirme hedefleyen 57 maddelik YOİKK Eylem Planında tüm paydaşlar ile mutabık kaldık. Birçok önemli alanda yapısal dönüşüm içeren 2024 ve 2025 yılını kapsayan YOİKK Eylem Planı’nı yarın (bugün) kamuoyuna açıklayacağız” dedi.

“2024’TE YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAYACAĞIZ”

Eylem planındaki yapısal reformların bazı başlıklarının uygulamaya konulmaya başlandığını söyleyen Cevdet Yılmaz, “Bir kısmı ise TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. 2024’te en hızlı biçimde eylem planındaki alanlarda yapısal dönüşümü tamamlayıcı adımlar atacağız. Eylemlerin yapısal reform perspektifiyle en hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için düzenli aralıklarla işleyişi takip edeceğiz. TOBB çatısı altında gerçekleşen tüm istişarelerde, konuştuğumuz her konuda notlarımızı alıyoruz; titizlikle masaya yatırıp sonuçlandırıyoruz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx